Kuruluşumuz, kurulduğu 1990 yılından bu yana haberleşme elektroniği alanında, geniş bant şebeke ekipmanlarının tasarım ve üretimini yapmaktadır.
Edinmiş olduğumuz bilgi birikimi ve saygınlığımızı sektör ve çalışanlarımız için daha fazla değer ve fayda üretebilmek için geliştirmek, verimli kılmak amacındayız.
Bu amaç doğrultusunda; yeni teknoloji, yeni pazarlar ve ürünler ile büyüme stratejimizin vazgeçilmez unsuru olarak, “Kalite Yönetim Sistemini” kararlılıkla uygulamak ve sürekli geliştirmek öncelikli politikamızdır.
Bu anlayışımızın gereği olarak;

– Müşteriye sunulacak değer, fayda, tatmin ve dolayısı ile sağlanacak müşteri memnuniyetini en öncelikli kavram olarak kabul etmek,

– Ürün ve hizmet kalitesini garanti altına alacak düzeyde girdi ve teknolojiye sahip olmak, gerekli süreçleri uygulamak, korumak ve geliştirmek,

– Ekip çalışması ve ortak akıl ile sürekli gelişim için her bir bireyin eğitimi, katkısı, memnuniyeti ve gelişimini sürekli kılmak,

– Tüm paydaşların güven duyacağı bir sistem oluşturarak; inanç, katkı ve katılımlarını sağlamak,

– Kurumumuzda katılımcı yönetim anlayışının oluşmasını sağlamak ve bu amaçla tüm proseslerimizde liderliği ve çalışan katılımını teşvik etmek.

– ISO 9001:2015 ve AS 9100D Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli denetleyerek ve gerekli görülen iyileştirmeleri gerçekleştirerek uygulanabilir şartları sağlamak ve yürütmek,

– Uluslararası standartlar düzeyinde sürdürülebilir hizmet vermek için, kurumumuzdaki tüm süreçlerde etkin kalite yönetim sistemleri oluşturmak, uygulamak, yürütmek. kalite politikamızın temel öğelerini oluşturmaktadır.